Innowacje na Wyspach Brytyjskich

Projekt ERASMUS +

Tytuł projektu: „Innowacje na Wyspach Brytyjskich”

Termin realizacji projektu:30.12.2019-29.12.2021

Numer projektu:2019-1-PL01-KA102-063376

Projekt “Innowacje na Wyspach Brytyjskich” realizowany będzie przez krajowe konsorcjum, w skład którego wchodzą Fundacja “Efekt Motyla” oraz instytucje kształcenia zawodowego-Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie i Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Nr 1 w Końskich. Projektem objętych będzie 19 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk. Partnerami pośredniczącymi są ETN Training Vision Ireland oraz Training Vision Ltd. Projekt obejmuje 2 wyjazdy na 3-tygodniowe staże zawodowe w Irlandii oraz 1 wyjazd na 3-tygodniowe staże w Anglii. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom ciągle zmieniającego się rynku pracy. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz doskonalenie jakości i innowacyjności praktyk kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie na terenie Polski wschodniej, jak również praktyczne doskonalenie znajomości języka angielskiego, w tym szczególnie słownictwa zawodowego.

Umożliwi to podniesienie umiejętności zawodowych, społecznych i osobistych wszystkich beneficjentów, w tym uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. Uczestnicy poznają nowe środowisko zawodowe, sposób organizacji i kultury pracy w innym kraju. To z kolei przyczyni się do budowy postaw otwartości, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, rozwijanie umiejętności przystosowania się do nowych warunków, radzenia sobie w nowych sytuacjach. Udział w stażu stworzy warunki do poznania nowych technologii. Dzięki działaniom projektu przedsiębiorstwa lokalne będą miały okazję zatrudnić doświadczonym absolwentów. Szkoły zawodowe kształcące na terenach rolniczych nawiążą kontakty międzynarodowe, co pozwoli na zdobycie doświadczenia zawodowego w atrakcyjnych przedsiębiorstwach, których brakuje w regionie województwa świętokrzyskiego. Tym samym placówki podniosą atrakcyjność kształcenia zawodowego, co w efekcie przełoży się na wyższe wyniki na egzaminach zawodowych w części praktycznej. W efekcie tych działań, placówki kształcenia zawodowego podniosą swój europejskiego wymiar, co w dużej mierze wpłynie na promocję instytucji w środowisku lokalnym. Zdobyte przez beneficjentów umiejętności potwierdzone zostaną dokumentem Europass Mobilność, Paszport Językowy, CV.

download
O projekcie 2019-1-PL01-KA102-063376