Aktualności

Info, 11-05-2021

Wszystkim obecnym oraz przyszłym Uczestnikom naszego projektu „Postaw na aktywność!”, nr RPMP.08.02.00-12-0169/20 przypominamy o godzinach otwarcia biura pod adresem ul. Wojska Polskiego 17 lok A, 34-100 Wadowice:
  • poniedziałek i środa w godz. 10:00-13:00;
  • wtorek i czwartek w godz. 14:00-17:00;
  • w piątki biuro NIECZYNNE!
Zawsze istnieje możliwość umówienia spotkania w biurze projektu poza godz. otwarcia biura pod nr tel. 533 535 008 lub 535 839 955.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne tutaj: https://fundacjaefektmotyla.pl/postaw-na-aktywnosc/

Info, 12-10-2020 r.

Fundacja Efekt Motyla w związku ze zwiększoną ilością zakażeń wirusem COVID-19, w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania wirusa, prosi wszystkich uczestników w realizowanych przez fundację „projektów unijnych” o wybór kontaktu z biurami projektu drogą telefoniczną, mailową lub osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Info, 31-12-2019 r.

Fundacja Efekt Motyla informuje, iż z dniem 31-12-2019 r. rozpoczyna realizację projektu  pn. INNOWACJE NA WYSPACH BRYTYJSKICH nr 2019-1-PL01-KA102-063376 realizowanego w ramach Programu ERASMUS +: sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj: 
https://fundacjaefektmotyl.wixsite.com/erasmus/innowacje-na-wyspach-brytyjskich


Info, 26-11-2019 r.

Aktualizacja KRS.

W dniu 26.11.2019 r nastąpiła zmiana w KRS Fundacji Efekt Motyla.

Stanowisko Prezesa Fundacji objął Jan Duda.

Info, 10-10-2019 r.

Fundacja EFEKT MOTYLA realizując projekt „POWER do zmian!” informuje iż zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/ uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile wpisują się w grupę docelową.

Info, 01.06.2019 r.

Fundacja Efekt Motyla jako Lider projektu rozpoczęła realizację projektu „POWER do zmian!” nr POWR.01.02.01-12-0102/19 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i zakłada zwiększenie do 30.11.2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 54 [30K/24M] osób w wieku 18-29 lat, wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego / uczących się na obszarze województwa małopolskiego, należących do przynajmniej jednej z grup: osoby zamieszkujące obszary wiejskie (określone według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 obszary wiejskie, słabo zaludnione) położone poza ZIT, rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, osoby z niepełnosprawnościami (w tym min. 5% GD tj. 3 [2K/1M] osoby z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), w tym min. 42 [24K/18M] osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

 

 

Fundacja Efekt Motyla jako Partner projektu rozpoczęła realizację projektu „W młodości POWER!” nr POWR.01.02.01-12-0104/19 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.