Jestem kobietą, więc idę. Cytologia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z Ogólnopolską Organizacją Kwiat Kobiecości, Stowarzyszeniem „Homo Politicus”, Fundacją „Efekt Motyla”, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PATRON” Sp. z o.o., Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach, Gminą Sitkówka-Nowiny, Fundacją INVICTUS, Mammografią Sp. z o.o. w ramach:

Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałania RPSW.08.02.03 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 roku – 31.07.2019 roku

projekt Jestem kobietą, więc idę. Cytologia skierowany jest do: 13414 osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia oraz kobiet w wieku od 25 do 59, w tym minimum: 12414 Kobiet, 1000 Mężczyzn, 402 osób niepełnosprawnych uczących się, pracujących bądź mieszkających na terenie obszaru KOF tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gminy Daleszyce, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Strawczyn.

Celem głównym projektu jest promowanie programów zdrowotnych nastawionych na profilaktykę wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej konieczności poddawania się badaniom profilaktycznym ukierunkowanym na wczesne wykrywania raka szyjki macicy wśród 13414 osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia oraz kobiet w wieku od 25 do 59, w tym min.: 12414 kobiet, 1000 mężczyzn, 402 osób niepełnosprawnych z terenu KOF tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gminy Daleszyce, Miasto i Gminę Morawica, Gminy Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Strawczyn do 31.07.2019 roku.

W ramach projektu realizowane będę m.in. następujące zadania:

  1. Działania informacyjno-edukacyjne
  2. Działania edukacyjno-profilaktyczne
  3. Organizacja badań cytologicznych

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!